Where is Euston Hall

Euston, Thetford Suffolk IP24 2QW